Dichterbijtje.nl

Welkom bij Gezinshuis Dichterbijtje.

Wij zijn een gezin, waar kinderen en of jongeren zich veilig mogen en kunnen voelen, omdat ze niet in de gelukkige omstandigheid zijn een thuisbasis te hebben waar ze kunnen of mogen, opgroeien. Wij willen deze jongeren vanuit ons gezin, de warmte structuur en veiligheid geven en bieden, met het oog op een mooie gelukkige toekomst. Wij zijn ruim in het jaar 2000 als samengesteld gezin begonnen, wat jaren later werden we ook pleeggezin en hebben er meerdere kinderen bij ons gewoond. Dat doen we omdat ons hart het ons ingeeft en daarnaast investeren we continu in kennis en ervaring.

Motivatie

  • Omdat kinderen de toekomst hebben, en daar minder kans op hebben zonder een stabiele thuissituatie.
  • Omdat er groot te kort is aan opvangmogelijkheden binnen een gezin.
  • Omdat wij een stabiel maar bovenal liefdevol gezin zijn die juist kinderen met minder mogelijkheden, meer kansen willen geven.

Visie

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com.

De visie van Gezinshuis.com spreekt ons erg aan. Ik citeer uit “Stijlvolle eenvoud” Franchiseformule Gezinshuis.com, versie 17-9-2007:

“Gezinshuis.com vindt zijn oorsprong in de overweging dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in, en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met hen aangaan. De kracht ligt in het versterken van het gewone leven.”

 

Missie

De missie van Gezinshuis Dichterbijtje is, om met de middelen die we hebben in ons gezin, een degelijk, veilig, betrouwbaar en warme basis te zijn voor jongeren die deze kans vanuit hun thuisbasis niet kunnen krijgen. We doen dit voor zorgaanbieders en voor de ouders van de kinderen met een open vizier voor alle partijen.

We doen dit door de jongeren op te vangen als lid van ons gezin en netwerk, jongeren in een duidelijk en overzichtelijke leefwereld. We gebruiken daar alle kennis en expertise voor die we door ervaring en scholing hebben opgedaan. Indien nodig zullen we externe expertise inhuren. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen kind kunnen zijn, dat er geloofd wordt in hun talenten en dat ze de ruimte krijgen dit te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid leren nemen en dragen is een kerndiscipline, waarvan wij vinden dat het noodzakelijk is voor je groeiproces naar volwassenheid. De tijd die we hiervoor krijgen is tot het uitstroomproces.