Dichterbijtje.nl

Welkom bij Gezinshuis Dichterbijtje.

Wij zijn een gezin, waar kinderen en of jongeren zich veilig mogen en kunnen voelen, omdat ze niet in de gelukkige omstandigheid zijn een thuisbasis te hebben waar ze kunnen of mogen, opgroeien. Wij willen deze jongeren vanuit ons gezin, de warmte structuur en veiligheid geven en bieden, met het oog op een mooie gelukkige toekomst. Wij zijn ruim in het jaar 2000 als samengesteld gezin begonnen, wat jaren later werden we ook pleeggezin en hebben er meerdere kinderen bij ons gewoond. Dat doen we omdat ons hart het ons ingeeft en daarnaast investeren we continu in kennis en ervaring.

Motivatie

  • Omdat kinderen de toekomst hebben, en daar minder kans op hebben zonder een stabiele thuissituatie.
  • Omdat er groot te kort is aan opvangmogelijkheden binnen een gezin.
  • Omdat wij een stabiel maar bovenal liefdevol gezin zijn die juist kinderen met minder mogelijkheden, meer kansen willen geven.

Visie

De visie van ons gezinshuis is onze droom realiseren door een passend vangnet te zijn voor onze doelgroep en via zorg op maat een optimale situatie te creƫren voor een mooi toekomstperspectief met gezonde opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierin willen we zo lang betrokken blijven als dat onze jongeren dit fijn vinden en voor zo lang als dat mogelijk is. Hiervoor willen we 24 per dag 7 dagen in de week beschikbaar zijn om, het hechte gezinsleven te delen en de waarde die dit heeft, te laten ervaren en daar een belangrijk en geliefd, onderdeel van te zijn.

Missie

De missie van Gezinshuis Dichterbijtje is, om met de middelen die we hebben in ons gezin, een degelijk, veilig, betrouwbaar en warme basis te zijn voor jongeren die deze kans vanuit hun thuisbasis niet kunnen krijgen. We doen dit voor zorgaanbieders en voor de ouders van de kinderen met een open vizier voor alle partijen.

We doen dit door de jongeren op te vangen als lid van ons gezin en netwerk, jongeren in een duidelijk en overzichtelijke leefwereld. We gebruiken daar alle kennis en expertise voor die we door ervaring en scholing hebben opgedaan. Indien nodig zullen we externe expertise inhuren. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen kind kunnen zijn, dat er geloofd wordt in hun talenten en dat ze de ruimte krijgen dit te ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid leren nemen en dragen is een kerndiscipline, waarvan wij vinden dat het noodzakelijk is voor je groeiproces naar volwassenheid. De tijd die we hiervoor krijgen is tot het uitstroomproces.